ลาดพร้าวตอนต้น ห้าแยกลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว โชคชัยร่วมมิตร

image
เช่า
฿22,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 0
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 2
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 41
image
เช่า
฿17,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 0
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 1
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿44,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 37
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 32.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
ขาย
฿2,300,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 1
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿4,490,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 8
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 0
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿17,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 41
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 3
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 1
area พื้นที่ : 28.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿19,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 1
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 43
image
ขาย
฿4,490,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 2
area พื้นที่ : 28.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿25,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 13
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 14
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿44,000
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
฿21,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 8
area พื้นที่ : 35.78 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 42
image
เช่า
฿27,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 3
area พื้นที่ : 35.68 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 42
image
เช่า
฿45,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 3
room 135.00 ตร.ม.
bathroom 2
floor 1
image
เช่า
฿52,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 3
room 183.00 ตร.ม.
bathroom 2
floor 1
image
เช่า
฿25,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 16
room 66.00 ตร.ม.
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 22
image
เช่า
฿35,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 12
area พื้นที่ : 76.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 23
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 3
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿29,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 9
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 31
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿16,800
area พื้นที่ : 26.30 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿45,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 5
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 38
image
เช่า
฿14,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 18
area พื้นที่ : 26.80 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿14,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 9
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า